+48 504 220 270 witaj@alchemiapartnerstwa.eu

Metoda

To, że cały fizyczny świat zbudowany jest z energii odkrył Albert Einstein. Zauważył on, że
energię tworzą cząsteczki, z których każda wibruje z określoną częstotliwością. Nasze ciała, chociaż wydaje nam się, że mają formę stałą, de facto również składają się z energii i wibrują z częstotliwością, która zawsze odzwierciedla nasze myśli i nastawienie. Te pozytywne, optymistyczne, radosne mają wibrację wyższą. Myśli pełne gniewu, lęku, złości tworzą wibrację o niższej częstotliwości.

Emocje informują nas o tym, czy to na czym się koncentrujemy w danym momencie, jest przez nas przyciągane, czy też nie. Dlatego tak ważne jest bycie świadomym tego, jakiego rodzaju emocje się pojawiają, umiejętność rozpoznawania ich i nazywania. Świadome bycie pozwala na rozumienie wibracji jakie tworzymy i doświadczeń, jakie przyciągamy. Im lepiej się czujemy, tym wyższa wibracja i szerszy dostęp dobra, zdrowia, działania, bogactwa do naszego fizycznego świata.

Przychodzimy na świat z pierwotną, czystą i wysoką wibracją – taką samą, jak wibracja energii źródła naszych narodzin. Z biegiem czasu, niestety połączenie pomiędzy tymi dwoma obszarami zaczyna słabnąć. Wpływa na to wychowanie, szkoła, otaczająca rzeczywistość, przekonania, narzucane nam role społeczne. Nasz dostęp do dostatku i manifestacji rzeczy, o które prosimy jest utrudniony. Odbudowanie więzi z energią źródła jest możliwe i nad tym pracujemy w Alchemii Partnerstwa, pozwalając na pojawienie się szczęścia, zadowolenia i dostatku.